Naučná stezka Bukovník - Bitovín 2021

Procházka místy bojů třicetileté války (1618–1648)

 

01 02 03 04 05 lightbox gallery in joomla by VisualLightBox.com v5.9m

 

V průběhu roku 2021 byly realizovány přípravné práce, zpracován cenový marketing na dodávky výrobků a prací a zajištěny dodávky všech prvků.

V měsíci květnu, červnu a červenci proběhly první práce na likvidaci porostů křovin, náletů a plevelných rostlin na celé trase stezky, zejména na vrcholu lokality Bitovín – okolí památného kříže.
V srpnu se rozběhly ostatní práce na prořezávce celé trasy.
V měsíci září byly realizovány dodávky pozemních prací stavební firmy Swietelsky (úpravy povrchů, odpočinkových míst a pochozích tras), dodávka imobiliáře fy Portášik a systému popisných tabulí fy Mia.

V sobotu 25. září 2021 o 14. hodině byla naučná stezka slavnostně otevřena starostkou obce Bukovník paní Ivetou Lysáčkovou a zástupci spolku Lamberská stezka pány Janem Kavalem a Karlem Baumrukem za účasti cca 170 návštěvníků.
Stezku o délce 1026 m prošli návštěvníci k jednotlivým bodům (mohyly, vyhlídka, kamenné moře vč. nápisu, vyhlídka s křížem), vyčerpávající informace k tomu podal Jan Kavale. Na závěr procházky se mohli účastníci občerstvit zásluhou Obchodního družstva Soběšice.

 

Celkové náklady na realizaci projektu naučné stezky dosáhly následující výše:

• celkové výdaje projektu

• celkové výdaje pro dotaci

• celková výše přiznané dotace (návrh)

• celková výše dotace (po přiznání)

Z toho: prostředky EU

příspěvek z národních zdrojů

430 303,- Kč

412 145,- Kč

412 145,- Kč

412 145,- Kč

263 772,- Kč

148 373,- Kč

 

(propagace ve výši 17 980,- Kč není)

(způsobilým výdajem)

(100 %)

(64 %)

(36 %)